عنوان مناقصه: واگذاری فعاليت های شرکت در حوزه های مالی پشتيبانی ٬ اداری ٬ برنامه ريزی و مهندسی
مناقصه گزار: شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی
تاریخ انتشار: 1396/9/10

مهلت دریافت اسناد: 1396/10/17
مهلت ارسال پیشنهاد:96/10/27

تاریخ بازگشایی:1396/11/2
اطلاعات کامل
عنوان مناقصه: مناقصه خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمين ومسکن
مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی لارستان
تاریخ انتشار: 1396/10/4

مهلت دریافت اسناد: 1396/10/10
مهلت ارسال پیشنهاد:1396/10/26

تاریخ بازگشایی:1396/10/27
اطلاعات کامل
عنوان مناقصه: مناقصه عمومی واگذاری خرید خدمات حسابداری(مالی)، کنترلی و نظارتی
مناقصه گزار: وزارت مسکن و شهرسازي- سازمان ملی زمين و مسکن
تاریخ انتشار: 2017/12/5

مهلت دریافت اسناد: 2017/12/13
مهلت ارسال پیشنهاد:3/10/1396

تاریخ بازگشایی:2017/12/25
اطلاعات کامل
ثبت نام در بدوبس
سرور گرامی، در صورت تمایل می توانید با تهیه اشتراک مورد نظر خود، مناقصات را به صورت روانه در ایمیل و یا تلگرام خود دریافت کنید. (هزینه خدمات ذیل برای دارندگان پکیج ویژه موسسات و شرکتها، رایگان می باشد.)

قیمت به ریال می باشد:
یکماهه 200,000
سه ماهه 450,000
شش ماهه 750,000
یکساله 1,200,000