قانونی شدن خود اظهاری مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط+مصوبه

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به وعده خود عمل کرد و عیدی خود را به بخش خصوصی داد، بدین ترتیب که مصوبه مالیاتی تسهیل کننده فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی را ابلاغ نمود کرد.

به گزارش بدوبس به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، پس از آن که اتاق تهران راهکارهای ده‌گانه خود برای تسهیل فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد این ستاد مصوبه مربوطه را تصویب نمود. اتاق تهران راهکارهای خود را در اوایل سال ۱۳۹۵ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمود، که در نهایت و پس از بررسی و تحقیق پیرامون آن به تصویب این ستاد رسید.

عیدی وعده داده شده از سوی این ستاد که پیش از آغاز سال جدید و در اواخر اسفند ماه مورد تصویب قرار گرفت، مربوط به بخشی از این مصوبه در خصوص پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط می باشد که باتوجه به اینکه پیش از سال جدید مورد تصویب قرار گرفت بود، ولی تا کنون ابلاغ نشده بود؛ که با پیگیری‌های مستمر اتاق تهران و سایر تشکل‌های بخش خصوصی، مصوبه فوق در روزهای پایانی فروردین ماه 1396 پس از امضای معاون اول رییس‌جمهور جهت اجرای آن به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

این مصوبه اشار به تعیین مالیات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط دارد، که اظهارنامه این بنگاه‌ها مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی می باشد و دیگر ماموران مالیاتی اجازه صدور برگ تشخیص مالیاتی برای این بخش از بنگاه‌ها را  نخواهند داشت.

 

متن کامل این مصوبه در زیر قابل مشاهده است

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و دوم مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود:
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ نماید که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.
گزارش اقدامات بعمل آمده به طور ماهانه به همراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد. مراتب برای اجرا ابلاغ می‌شود.»

تاریخ:1396/2/3

منبع:روابط عمومی اتاق تهران

: روابط عمومی اتاق تهران
آمار بازدید:1270
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران