اطلاعیه برای افرادی که تاکنون موفق به پلمپ دفاتر خود نشده اند(اطلاعیه شماره 28)

 

با نزدیکی به پایان مهلت نهایی اخذ دفاتر قانونی سال 1395 و باتوجه به ابهامات و پرسش های مختلف تعداد زیادی از متقاضیان پلمپ دفاتر تجاری که ناشی از عدم مطالعه دقیق توضیحات رسید پذیرش اینترنتی و بی توجهی به راهنمایی های سامانه می باشد، که تاکنون به علت عدم پرداخت الکترونیکی هزینه های مربوطه، موفق به تکمیل درخواست الکترونیکی پلمب «دفاتر روزنامه و کل» نشده اند، و نیز گزارشات دریافتی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشکلات متقاضیان در انجام روال مربوط به پلمپ دفاتر روزنامه و کل؛ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اطلاعیه شماره 28 خود را جهت یاری رسانی به این دسته از افراد و ممانعت از تبعات مسئولیت ناشی از عدم پلمپ دفاتر قانونی، این امکان را فراهم کرده است که پرداخت درخواست های یکماهه پایانی سال ۹۵ که مشمول شرایط فوق بوده اند با همان کد پیگیری مجددا احیاء شود و نیز امکان پرداخت الکترونیکی آن حداکثر تا تاریخ ۱396/۰۲/15  مهیا باشد.

لازم به ذکر است این اقدام با مراجعه متقاضیان به سامانه و با کد پیگیری قبلی در بخش «پیگیری درخواست» امکان رهگیری را خواهد داشت و نیز این مهم بصورت پیامک به این افراد اطلاع رسانی خواهدشد. بنابراین با تاکید به توجه مراتب فوق به کلیه متقاضیان پلمپ دفاتر قانونی اعم از حقیقی و حقوقی توصیه می شود، که هم اکنون اقدامات لازم را جهت تکمیل درخواست الکترونیکی پلمب دفاتر خود برای سال مالی ۹۷ انجام دهند، تا دچار مسئولیت ها و چالش های قانونی در این خصوص نگردند

در پایان ذکر نکاتی که بایستی در خصوص پلمب دفاتر در سال  مالی جدید مورد توجه قرار گیرد در ذیل آورده شده است:

  • حتی المقدور در ابتدای هرسال جهت دفاتر قانونی سال مالی بعد اقدام گردد.

  • با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ مابعد از پایان عملیات پلمب برمی گردد لذا امکان پلمب به تاریخ های گذشته میسر نمی باشد.

  • آئین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه تحریر دفاتر و چگونگی حفظ و نگهداری آنها و تکالیف  مربوطه  پیش بینی گردیده لذا توصیه می شود مراتب آن به دقت مطالعه شود.

  • هر شخصیت حقیقی و حقوقی امکان پلمب دفاتر به دفعات را در هر سال مالی با رعایت آئین نامه ماده ۹۵ ق .م .م دارد با این توضیح که تعداد جلد پلمب شده به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شده و مراتب آن روی برچسب الصاقی دفاتر
    منعکس میگردد و تاریخ تحریر تراکنش های مالی اشخاص می بایست با تاریخ پلمب دفاتر مذکور همخوانی داشته باشد.

  • انجام امور پلمب دفاتر پس از ثبت درخواست الکترونیکی در سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صرفا از طریق مرکز استان واحد ثبتی شخصیت حقوقی یا حقیقی مربوطه با همکاری شرکت  پست جمهوری اسلامی آن استان صورت می گیرد.

  • با توجه به اینکه پس از پایان عملیات پلمب ، دفاتر مذکور از طریق شرکت پست به آخرین آدرس اقامتگاه قانونی شخصیت حقوقی ارسال می گردد لذا مقتضی است که نسبت به بروزرسانی آدرس مذکور از طریق ارائه صورتجلسه متناسب اقدام گردد بدیهی است فراخوانی آدرس ثبت شده از سامانه جامع ثبت شرکتها مبنای آدرس ارسالی دفاتر پلمب شده خواهد بود.

  • با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات پلمب دفاتر کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق ارتباط الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.

  • در خصوص اشخاص حقوقی جدید التاسیس متقاضیان می بایست بلافاصله جهت سال مالی جاری و سال مالی بعد خود درخواست پلمب دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند. بدیهی است هرگونه مسئولیت عدم پلمب دفاتر طبق قانون با مدیران آنها خواهند بود.

تاریخ:1396/1/28

منبع:اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

: اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
آمار بازدید:2716
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران