زمان وصول و برگشت زدن چک ضمانت

به گزارش بدوبس به نقل از میزان چک ضمانت تنها درصورتی که متعهد خلف وعده کرده باشد و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند، امکان وصول خواهد داشت.

اگر اختلافات بین طرفین مربوط به معاملات طرفین نباشد، و وصول چک ضمانت مربوط به خلف وعده صادرکننده چک نباشد، اجرای چک ضمانت خیانت در امانت محسوب می‌شود.

مطابق قانون دارنده چک می‌بایست مواعدی را برای انجام بعضی تشریفات رعایت نماید و عدم رعایت مواعد، موجب سقوط و از بین رفتن حق دارنده چک علیه بعضی از مسئولین چک می‌گردد؛ اما این موضوع، مشمول صادر کننده چک نخواهد بود، و اگر دارنده چک، سر تاریخ مندرج در چک آن را برگشت نزند، این چک برای اقدام قانونی اعتبار دارد و می تواند در هر زمانی این اقدام را انجام دهد.

بطور کلی در هر حال و در هر زمان می‌توان علیه صادرکننده چک ضمانت دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرد.

تاریخ:1396/1/4

منبع:میزان

: میزان
آمار بازدید:3743
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران