شفاف سازی مالیات نهادهای انقلابی و نحوه تعیین آن

سید کمال تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پرداخت مالیات توسط شرکت های وابسته به نهادها و سازمان های انقلابی گفت: صورت های مالی و سود و زیان این شرکت ها، تعیین کننده میزان مالیات پرداختی آنهاست.

به گزارش بدوبس به نقل از ایرنا، در هفته گذشته خبرهایی مبنی بر اینکه نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه امسال فقط نیمی از مبلغ سال گذشته یعنی معادل ۱۰۰ میلیارد ریال مالیات پرداخت کردند. که رسانه ها مدعی شده بودند این نهادها بایستی ۷۰۰ میلیارد ریال مالیات مصوب را در این مدت پرداخت می کردند.

تقوی نژاد با اشاره به معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای انقلاب مطابق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم  بیان کرد: شرکت های وابسته به این نهادها موظف به پرداخت مالیات می باشند. وی ادامه داد، این نهادها خود فعالیت اقتصادی چندانی ندارند و فعالیت های اقتصادی آنها عمدتا در قالب شرکت ها و در بخش های تولیدی و بازرگانی انجام می شود که مطابق قانون موظف به پرداخت مالیات می باشند. که با توجه به وضعیت سود و زیان این شرکت ها و صورت های مالی آنها، مالیات دریافتی از آنها در هر سال متغیر خواهد بود. و تاکنون مالیات دریافتی از نهادها و بنیادهای انقلابی مطابق برنامه انجام شده است.

 

تاریخ:1395/12/21

منبع:ایرنا

: ایرنا
آمار بازدید:1103
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران