سقف عیدی و سنوات سال 95 و نحوه محاسبه آن

در ایام منتهی به نوروز یکی از مهمترین مسائل محاسبه میزان پاداش و سنوات پرسنل و پرداختی به آن‌ها است.

به گزارش بدوبس به نقل از میزان، یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می‌شود. تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

فرمول محاسبه عیدی و پاداش و و همچنین محاسبات بیمه و مالیات عیدی و پاداش و حق سنوات سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

حداقل عیدی و پاداش معادل دو ماه حداقل حقوق : ۱۶۲۴۳۳۲۰ = ۶۰ روز * ۲۷۰۷۲۲
حداکثر عیدی و پاداش معادل سه ماه حداقل حقوق : ۲۴۳۶۴۹۸۰ = ۹۰ روز * ۲۷۰۷۲۲
حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق بعنوان مثال: ۸۱۲۱۶۶۰ = ۳۰ روز * ۲۷۰۷۲۲

نکته حائز اهمیت عیدی و پاداش محاسبه شده در بالا با این فرض کارکرد یک سال شمسی است، در غیر اینصورت باید به نسبت لحاظ گردد.

عیدی و پاداش و حق سنوات را می‌توان به صورت ماه به ماه لحاظ کرد یعنی به صورت ماهانه در لیست بیمه و مالیات محاسبه نمود ولی در پایان سال به کارگران پرداخت کرد:
۱۳۵۳۶۱۰ = ۱۲ ماه / تقسیم بر ۱۶۲۴۳۳۲۰ = ۶۰روز * ۲۷۰۷۲۲ = عیدی وپاداش
۶۷۶۸۰۵ = ۱۲ماه / تقسیم بر ۸۱۲۱۶۶۰ =۳۰ روز * ۲۷۰۷۲۲ = حق سنوات

اگر جمع حقوق، مزایا و حق سنوات بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه شود ، طبق ماده ۸۴ ق.م.م مازاد آن مشمول مالیات خواهد بود.
 

میزان مالیات عیدی و پاداش

طبق محاسبات اگر عیدی و پاداش یک کارگر را مبلغ ۱۶۲۴۳۳۲۰ ریال در نظر بگیریم خواهیم داشت:
مبلغ عیدی مشمول مالیات ۳۲۴۳۳۲۰ = ۱۳۰۰۰۰۰۰ – ۱۶۲۴۳۳۲۰
مبلغ مالیات ۳۲۴۳۳۲ = ۱۰% *۳۲۴۳۳۲۰

لازم به ذکر است، بر اساس بند ۱۰ ماده ۹۱ ق.م.م ، معافیت مالیاتی عیدی و پاداش برابر با یک ماه معافیت سالیانه ماده ۸۴ ق.م.م ( مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ) است.

میزان بیمه عیدی و پاداش

طبق قانون تامین اجتماعی عیدی و پاداش و حق سنوات مشمول بیمه نیست و بیمه به آنها تعلق نخواهد گرفت.

در بین کارگاه‌‌ها عرف بر آن است تا سنوات را در پایان هر سال یا در پایان سال‌های زوج پرداخت کرد، اما برخی از کارگاه‌ها بدون اطلاع رسانی به کارگر و کارمند سنوات را به صورت ماهیانه به حقوق افراد اضافه می‌کنند و افراد بدون اطلاع از این موضوع فکر می‌کنند که این مبلغ حقوق آن‌ها است.

تاریخ:1395/12/5

منبع:میزان

: میزان
آمار بازدید:10342
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران