تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی شرط پذیرش اظهارنامه مؤدیان است

علی رستم پور مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام امکان دسترسی به حساب‌های بانکی گفت:‌ پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی منوط به تکمیل طرح جامع مالیاتی می باشد.
به گزارش بدوبس به نقل از فارس، رستم پور بیان کرد:‌ سازمان امور مالیاتی کشور در دو سال اول برنامه پنجم توسعه مکلف به طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات درآمدی و هزینه‌ه­ای مؤدیان مالیاتی بوده است، که این تکلیف با توجه به مفاد ماده (120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت وزیران، به سازمان ابلاغ شده است.

وی افزود:‌ ماده مذکور و آییننامه اجرایی آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مالک اطلاعات، را موظف به در اختیار قراردادن اطلاعات هویتی- درآمدی مؤدیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور می کند. که سازمان امور مالیاتی در راستای انجام این تکلیف در ابتدای سال 1392  اقدام به راه­ اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان نمود و جلسات متعددی با دستگاه‌ها جهت تبادل اطلاعات برگزار کرد.

رستم پور با اشاره به تصویب مواد 169 و 169 مکرر در اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی، اعلام کرد: اولی الزام مؤدیان به ارائه فهرست معاملات را پوشش می‌دهد و دومی در راستای ماده 120 برنامه پنجم توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با استناد به تبصره (5) ماده (169) مکرر آئین­ نامه اجرایی ماده 169 مکرر به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و در تاریخ دوم بهمن جهت اجرا ابلاغ شد.

تاریخ:1395/12/3

منبع:فارس

: فارس
آمار بازدید:820
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران