معافیت مالیاتی بخش‌های تولیدی، معدنی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز اقامتی گردشگری

اجرای نرخ مالیاتی صفر در بخش‌های تولیدی، معدنی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز اقامتی گردشگری.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به معافیت های مالیاتی؛ حمایت از تولید داخلی است، گفت: یکی از ابزارهای سیاست مالی معافیت های مالیاتی است که برای دستیابی به دو هدف تخصیص دوباره منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود. وی ادامه داد: از افدامات مهم دولت در جهت از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی، قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم می باشد، که از یکسو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز در جهت رسیدن به این اهداف قدم بر می دارد.

به گزارش بدوبس به نقل از ایبِنا، تقوی نژاد افزود: تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است که مهمترین آن خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار است. در این اصلاحیه، به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و نیز ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت:‌ که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ ۱۰ و ۲۰ درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از ۵ طبقه به ۳ طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در دولت یازدهم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد، که معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی از جمله آنهاست. که از نمونه هایی در این حوزه می‌توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.

تاریخ:1395/11/28

منبع:ایبنا

: ایبنا
آمار بازدید:1733
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران