شرکت‎های رایانه‎ ای ملزم به رعایت قانون مبارزه با پولشویی شدند

اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه، تمام شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملزم به رعایت قانون مبارزه با پول شویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری می باشند اعلام کرد، برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و جلوگیری از پولشویی، دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط وزیران عضو کارگروه مبارزه با پول شویی ابلاغ شد، و مطابق الزام ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی، تمام شرکت های تجاری و  غیرتجاری از جمله شرکت های حوزه انفورماتیک ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.

تاریخ:1395/11/20

منبع:نظام صنفی یارانه ای

: نظام صنفی یارانه ای
آمار بازدید:672
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران