لزوم استراتژی بازاریابی در حرفه حسابداری

حسابداری زبان تجارت میباشد و از منظری دیگر میشود پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحدهای تجاری و اثرات اینگونه رویدادها به تصمیم گیرندگان را سیستم اطلاعاتی حسابداری نام برد و بر اساس دیدگاهی جامع، اطلاعات حسابداری را میتوان اطلاعات اقتصادی تلقی نمود. حسابداری همزاد تمدن بشری میباشد و حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه بنیاد نهاده شده است که تغییرات حسابداری در طول این زمان تغییر در ماهیت نظری ان است و عمدتاً رویکرد تجویزی داشته است. در اواسط سده بیستم و با تسلط بر مکتب اثبات گرایی، نظریه های حسابداری اثبات گرایانه به ظهور میرسند که ضعف این موضوع رشته های علمی و بالطبع حسابداری را وارد دنیای جستارهای فلسفی و نظری نمود. استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری میباشند که در انها الزامات ورود برای برنامه های اموزشی، محتوای علمی برنامه اموزشی، مهارت های مورد نیاز متقاضیان که حتی شامل مهارتهای ذهنی، شخصی، ارتباطی و همچنین نگرشهای رفتار و ارزشهای حرفه ای می باشد و نمیتوان از الزامات و استاندارد تجربه کاری صرف نظر کرد.

در هشت استاندارد اموزشی میتوان از ارزیابی قابلیت و شایستگی حرفه ای و توسعه مستمر حرفه نام برد. حسابداری در ایران در حوزه نظری تحت جریانات اثبات گرایی رشد کمی زیادی داشته است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و تعریف حسابداری بر مبنای تعریف در دهه های چهل و شصت میباشد و با اینکه جریانات دیگری وارد گشته ولی با استاندارد های بین المللی فاصله زیادی دارد .

امروزه مفهوم دفتر داری که فن ثبت، طبقه بندی و خلاصه سازی مبادلات میباشد با حسابداری عجین گردیده است و به اشتباه از ان به عنوان حسابداری نام برده میشود که رسوخ آن در موسسات و شرکتها مشهود است و پایه اموزشی هم پیدا نموده است. رشته حسابداری از جمله رشته هایی میباشد که از داوطلبان سه گروه تحصیلی دانشجو میپذیرد و اموزشگاهای زیادی به تربیت حسابدار مشغول میباشند. فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده میباشد و با تمام اموزشهایی که در این زمینه وجود دارد و دانش اموختگان و فارغ التحصیلانی که  وجود دارند، نرخ بیکاری در این رشته خیلی کمتر از دیگر رشته ها میباشد که این نشان دهنده عرضه و تقاضای هم سطح میباشد، حال اگر برای هر تقاضا عرضه ای وجود داشته باشد گسترش بازار باید دارای اصول استراتژی بازاریابی باشد تا بتوان سهم بیشتری از تقاضا را بدست اورد. سازمان باید بداند بر کدام بازارها و خدمات خود متمرکز شود و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های خود را شناسایی کرده و بداند که باید به چه میزان هزینه انجام دهد .

به خوبی میدانیم که بدست اوردن مشتری هزینه های زیادی را به کسب و کار تحمیل میکند و باید بدانیم و اطمینان داشته باشیم که حتما مدت زیادی انها را برای خود نگه میداریم. بازاریابی فقط گسترش بازار نمیباشد بلکه میتواند به نگهداری یک مشتری و یک بازار هم منجر شود.

تاریخ:1395/11/20

نوبسنده:ساسان حدادی

: ساسان حدادی
آمار بازدید:1349
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران