چهره های ماندگار نظام بانکی مشخص شدند

به گزارش بدوبس و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی از بین 14نامزد  معرفی شده از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور دو تن به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.

احمد عزیزی، عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، صاحبنظر در امور پولی و بانکی که فعالیت در عرصه نظام بانکی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. و خسرو نایبی اهرنجانی که علاوه بر عضویت در جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و صاحب‌نظر بودن در امور پولی و بانکی، ریاست هیات مدیره بانک خاور میانه را نیز بر عهده دارد ،به عنوان چهره منتخب نظام بانکی مشخص شدند.

تاریخ:1396/4/12

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

: جامعه حسابداران رسمی ایران
آمار بازدید:900
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران