نحوه محاسبه عیدی کارگران به همراه حداقل و حداکثر عیدی سال 1395

مطابق ماده ۳۹قانون کار، حقوق و مزایای کارگرانی که به صورت پاره وقت و یا کمتر از ساعات قانونی کار کرده‌اند، به نسبت ساعات کار محاسبه و پرداخت می‌شود. بر اساس قانون معیار محاسبه عیدی و سنوات کارگران ساعتی، به میزان کارکرد افراد و مدتی که در کارگاه فعالیت داشتند محاسبه می شود. طبق قانون هیچی مانعی برای پرداخت عیدی به کارکنان پاره وقت و ساعتی وجود ندارد.

باتوجه به قانون کار، هر کارگر باید هفته ای ۴۴ساعت در کارگاه فعالیت کند. حال به طور مثال اگر کارگری در ماه ۳۰ ساعت کار کرده باشد، تمام این مدت در طول سال محاسبه و تقسیم بر تعداد ساعت و مدت زمانی که کار کرده است می شود، و بر آن مبنا عیدی دریافت می‌کند.

تمام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به ‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

بر اساس تبصره یک این ماده  مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به‌مأخذ شصت روز مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.

باتوجه به حداقل دستمزد کارگران (۸۱۲ هزار تومان)، حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶هزار تومان خواهد بود.

بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا این ایام مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

تاریخ:1395/11/21

منبع:بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران

: بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران
آمار بازدید:1396
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران