نحوه معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر
سید کمال تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخسشنامه ای نحوه معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.
 
به گزارش بدوبس به نقل از ایبِنا، در این ابلاغیه، که با موضوع معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، خطاب به مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است، آمده است:
 
پیرو بخشنامه شماره ۱۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۳ و با توجه به بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۰۱ (حسب حکم مندرج در ماده ۷۳ قانون فوق) بند ۱ قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۲ به شرح زیر اصلاح می ­گردد:
 
سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.
تاریخ:1396/7/5

منبع:ایبِنا

: ایبِنا
آمار بازدید:1272
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران