انتشار نسخه جدید نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی+فایل دانلود

آخرین نسخه نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوق عملکرد سال ۱۳۹۵ و میانسالی های ۱۳۹۶(ویرایش ۹.۰.۰.۱) منتشر شد.

سازمان امورمالیاتی باتوجه به مهلت پایانی ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی، که 31 تیرماه  ماه تعیین شده است، اقدام به بارگذاری آخرین نسخه از این اظهارنامه ها را در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی نمود.

 

دانلود نسخه جدید نرم افزار اظهار نامه الکترونیک اشخاص حقوقی

تاریخ:1396/4/18

منبع:سازمان امور مالیاتی

: سازمان امور مالیاتی
آمار بازدید:12952
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران