فراخوان مقاله برای ماهنامه «حسابدار»
به نظر می‌رسد مهم‌ترین تحولی که حرفه‌ی حسابداری ـ حسابرسی ایران در ماه‌ها و شاید سال‌های آتی پیش رو دارد گذار از استانداردهای ملّی حسابداری به استانداردهای بین‌الملللی گزارشگری مالی IFRS است. از این‌رو، ماهنامه‌ی «حسابدار» در نظر دارد در شماره‌های آتی این موضوع را مورد بررسی دقیق و کاربردی قرار دارد. در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه و سازمان حسابرسی به عنوان مرجع استانداردگذار، گام‌های اولیه را برای پذیرش و پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS برداشته‌اند. براساس ابلاغیه‌ی مورخ 22 دی 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور اجرایی‌کردن مصوبه‌ی مورخ 27 شهریور 1390 مجمع عمومی سالانه‌ی سازمان حسابرسی کلیه‌ی شرکت ها و نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه‌ی صورت‌های مالی که از تاریخ 1 فروردین 1392 و بعد از آن شروع می شود، «مجاز» به تهیه‌ی صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS هستند. و همچنین از سال 1395 «شرکت‌های بزرگ» پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران «ملزم» به تهیه‌ی صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS خواهند بود. پرسش اصلی این است که گذار به این استانداردها از چه ضرورتی برخوردار است و چه الزامات و پی‌آمدهایی دارد؟ در پاسخ به این پرسش تلاش می‌شود به طور مشخص محور‌های زیر مورد بررسی قرار گیرد: 1. از تجربه‌ی سایر کشورها در گذار به استانداردهای بین‌المللی چه می‌آموزیم؟ و با توجه به این تجارب، چه روشی برای گذار به استانداردهای بین‌المللی تحقق‌پذیرتر است؟ 2. برای گذار به استانداردهای بین‌المللی چه بازنگری‌ها و تغییراتی در بسترهای قانونی موجود - از قبیل قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تجارت، قانون اوراق بهادار - موردنیاز است؟ 3. علاوه بر وظیفه‌ی نهاد استانداردگذار در ارائه‌ی ترجمه‎ی فارسی استانداردهای بین‌المللی، دیگر نهادهای مرتبط با حرفه‌ی حسابداری (نهاد ناظر بر بازار سرمایه، نهاد ناظر بر بازار پول، سازمان امور مالیاتی، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره‌ی ایران و‌...) در این زمینه چه وظایفی دارند؟ 4. آیا نیروی انسانی موجود فعال در بخش مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی توان حرفه‌ای کافی برای انطباق با الزامات و خواسته‌های این استانداردها را دارند؟ 5. بسترهای نرم‌افزاری موجود برای گذار به استانداردهای بین‌المللی نیازمند چه تغییرات و اصلاحاتی است؟ 6. دانشگاه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای چه وظایفی برای گذار موفقیت‌آمیز به استانداردهای بین‌المللی بر دوش دارند؟ از همه‎ی صاحب‌نظران در این زمینه دعوت می‌شود مقالات خود را حول محورهای بالا برای ماهنامه‌ی حسابدار یا ای‎میل parviasedaghat@gmail.com ارسال فرمایند. با احترام پرویز صداقت سردبیر حسابدار
نویسنده: مصطفی رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران