راهنمای تهییه اینترنتی دفاتر کل و روزنامه

به موجب ماده 6 قانون تجارت ، هر تاجری به استثناء کسبه جزء موظف است دفاتر رسمی را تهیه و در پایان هر سال مالی تحویل دهد.

دفاتر رسمی عبارت اند از:

1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه.

برای اینکه سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقرراتی وضع شده است. چنانکه به موجب مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل و دارائی ، قبل از ثبت هرگونه معامله از طرف نماینده اداره ثبت ،شماره گذاری، امضاء و پلمپ شود.

با کمک سیستم جدید اینترنتی ، افراد می توانند از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها ،نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری اقدام کنند.

 

اولین اقدام جهت درخواست پلمپ دفاتر تجاری ، ورود به وب سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی

 http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری) می باشد. در صورتی که متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) قسمت مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید.

سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی خود را در سامانه وارد کنید. (پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد).

قسمت شروع سال و ماه مالی را تکمیل کنید.

تاریخ پایان سال مالی توسط سامانه محاسبه می گردد.بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.

سپس به سراغ تکمیل " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " بروید.

توجه داشته باشید که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ، به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد.لذا، لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. ( در حال حاضر این شیوه برای شهر " تهران " امکان پذیر است). در صورتی که شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشت ، آن شهر هنوز به سامانه ی اینترنتی ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان شیوه ی قدیمی(حضوری) عمل نمایند.

در صفحه ی بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمایید و در صورت صحت اطلاعات ، بر روی گزینه ی " تایید اطلاعات شخص حقوقی" کلیک نمایید. در غیر این صورت ، به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایید.

در گام بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.

سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه  از فهرست را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را  در سامانه قید نمایید.

در مرحله ی بعد اسامی دیگر اعضاء هیات مدیره را  به همراه اطلاعات مربوط به آن ها نظیر نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد و ...وارد نمایید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.

در این مرحله ، با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ،مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد کنید.

سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص نمایید.

فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص.در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص (دفتر کل و روزنامه و همین طور تعداد برگ های دفتر و تعداد جلدهای دفتر را وارد کنید )،پس از وارد کردن اطلاعات, روی ذخیره کلیک کنید.

پس از طی مراحل ذکر شده ، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد.در این مرحله می بایست گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید.

بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست ، اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت را به همراه سایر مدارکی که در ذیل ذکر خواهد شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.

پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک کنید.

شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه درج نمایید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.

بعد از ارسال مدارک ، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.

در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

 

مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

1- کپی کارت ملی متقاضی

2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

 

مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت

2- کپی روزنامه تاسیس شرکت

3- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)

4- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

 

نمونه فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا

دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.

نویسنده: آرین فولادوند
جستجو
(تمام مطالب) کاربران