دانلود اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1397

مودیان محترم مالیاتی توجه داشته باشید که برای ارسال اظهارنامه مالیاتی بایستی ابتدا وارد سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیکی شده و پیغام های خطا را اصلاح کنید.

پیغام های خطا عمدتا"

ثبت آدرس قانونی مودی مالیاتی روی نقشه و تعیین لوکیشن آدرس مودی است و -

 تعیین دقیق موضوع فعالیت مودی است -

برای انجام اصلاحات به آدرس زیر مراجعه کنید

http://e3.tax.gov.ir/pages/action/RegistrationSelector

اظهارنامه مربوط به عملکرد سال 1395 را از طریق لینک زیر دانلود کنید

 

http://download.tax.gov.ir/TaxReturnDownloads/1398/Setup.Hoghooghi.11.0.0.3-n.zip 

 

 

https://e3.tax.gov.ir/pages/action/download/56 

 

نویسنده: روح الله رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران