انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران و انتظارات قدیمی اعضاء

بسمه تعالی

اسامی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات اعضاء شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و قرار است حسابداران رسمی در تاریخ 06/06/1398 با حضور در مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به انتخاب اعضاء هفتمین دوره شورایعالی اقدام نمایند.

شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران مهم ترین رکن جامعه است که توسط مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن جامعه برای مدت سه سال انتخاب میشوند. تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه، انتخاب اعضاء هیئت مدیره، تعیین اعضاء هیئت انتظامی بدوی، تصویب آئین نامه ها، تصویب رهنمودها و دستورالعمل های فنی و حرفه ای، تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی، اعمال نظارت حرفه ای از طریق کارگروهها و ... از وظایف و اختیارات شورایعالی مذکور است. در آستانه انتخابات شورایعالی، خواسته ها و انتظارات اعضاء و چالش های اداره این جامعه حرفه ای رنگ و بوی دیگری می گیرد و بخشی از این خواسته ها و انتظارات به عنوان بزرگترین دغدغه اعضاء جامعه برجسته میگردد. این دغدغه ها عمدتاً موارد معطل مانده موضوع ماده 2 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. طبق ماده 2 اساسنامه جامعه، هدف از تشکیل جامعه تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و اعمال نظارت حرفه ای از طریق تشکل حسابداران رسمی، بهبود و گسترش خدمات حرفه ای، بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی، حمایت از حقوق حرفه ای اعضاء و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضاء و ارتباط با مؤسسات و تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی می باشد. اگرچه اقدامات عمده ای از سوی اعضاء شوایعالی در ادوار مختلف در جهت نیل به اهداف فوق برداشته شده است، اما نگرانی اعضاء در مورد استقلال این نهاد حرفه ای و سایه سنگین دولت برآن و عدم حمایت کافی از حقوق حرفه ای اعضاء کماکان به قوت خود باقی است و احتمالاً به عنوان شعار تبلیغاتی کاندیدهای این دوره نیز به چشم خواهد خورد.موضوع استقلال جامعه از دو دیدگاه اعضاء و حاکمیت قابل بررسی است.اعضاء معتقدند که نظارت دولت در ارکان مختلف جامعه آنقدر زیاد است که استقلال این نهاد حرفه ای را با مخاطره مواجه می نماید و دولت نیز با استفاده از اختیارات قانونی خویش، مانع اعمال تغییرات بنیادی مورد نظر منتخبین جامعه( شورایعالی) می گردد و تلاش می کند از حوزه اقتدار و اختیاراتش در اداره جامعه کاسته نشود و خلاصه این داستان تکراری ادامه دارد. اعضاء شورایعالی در پاسخ به درخواست اعضاء همواره این پاسخ را ارائه می کنند که ما برای اعمال تغییرات با

 

محدودیت جدی مواجه هستیم و عملاً نمی توانیم تغییرات مقرراتی را به تصویب هیئت وزیران برسانیم. امیدواریم در این دوره، شورایعالی جدید بتواند با اتخاذ تدابیر مناسب خواسته های اعضاء که می تواند به شرح زیر خلاصه شود را جامه عمل بپوشاند:

  • حفظ استقلال جامعه حسابداران رسمی ایران و تقویت آن.
  • تسهیل ارتباط حسابداران رسمی با اعضاء شورایعالی و یکدیگر.
  • اصلاح سازو کار نظارت و کنترل کیفیت.
  • بازنگری در روابط جامعه با نظارت های موازی سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و ...
  • تفهیم ریسک بالای حسابرسی متاثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی موجود به دولت و دستگاههای نظارتی و قضایی و حمایت از حقوق حرفه ای اعضاء با ایجاد پوشش های بیمه ای،
  • افزایش دامنه استفاده از خدمات حرفه ای و تعدیل حق الزحمه های حسابرسی.

 محمد تقی رضائی

حسابدار رسمی

 

نویسنده: محمدتقی رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران