بدوبس
شبکه ارتباطی حسابداران


عضویت


نام و نام خانوادگی *
ایمیل*
موبایل
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
تصویر کارت شناسایی انجمن حسابدارانInput symbols

قوانین را مطالعه و با پذیرش کامل آنها مراحل عضویت را تکمیل می کنم.
نام شرکت*
شماره ثبت*
تلفن
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*Input symbols

قوانین را مطالعه و با پذیرش کامل آنها مراحل عضویت را تکمیل می کنم.

هزینه ثبت نام 200/000تومان می باشد

بررسی درآمد حسابداران در دنیا

IMA

موسسه حسابداران مدیریت بررسی حقوق سالانه اش را منتشر نموده است، که نشان می دهد حسابداران رسمی و مورد تایید درآمدی بیش از حسابدارانی که مورد تایید نیستند و گواهی های لازمه را دریافت نکرده اند، دارند. این نتیجه به دست آمده، نتیجه شگفتی آوری نیست، زیرا در سطح جهان، حقوق پایه حسابدارن رسمی 45% و حقوق کلی آنها تا 50% بیشتر از حسابدارانی است که مدرکی ندارند. 

حسابداران رسمی در تمامی سنین نسبت به حسابداران غیر رسمی دریافتی بالاتری دارند. حسابداران در ردهء سنی 30-39 متوسط حقوقشان 50% بالاتر از آنهایی است که با نداشتن گواهی به امور حسابداری رسیدگی می کنند. 

تمام اخبار
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کوشا تجارت نوپدید می باشد .